Informacje o Sztabie Akcji

Sztab Nr:: 152, Zespół Szkół w Urszulinie, Urszulin

Szef Sztabu

Imię Janina
Nazwisko Chibowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół w Urszulinie
Miejscowość Urszulin
województwo lubelskie
kod pocztowy 22-234
adres (ulica) Szkolna 23
obszar administracyjny Gmina Urszulin
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół oraz instytucje i placówki handlowe na terenie miejscowości Urszulin
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5713010
planowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
Strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji www.zsurszulin.vipower.pl

Informacje organizacyjne

udział w Wielkiej Ulicznej Zbiórce Darów 29 listopada
miejsce naszej Wielkiej Zbiórki
miejsca i terminy naszych akcyjnych imprez i zbiórek stacjonarnych

Efekty zbiórek

1.1 odzież 0.00
kg
1.2 obuwie 0.00
kg
1.3 zabawki 4.00
kg
1.4 książki 0.00
kg
1.5 artykuły szkolne 4.00
kg
1.6 środki czystości i higieny osobistej 35.00
kg
1.7 słodycze 48.00
kg
1.8 żywność długoterminowa 348.00
kg
1.9 ziemiopłody 0.00
kg
2.2 inne dary 0.00
kg
2.1 krótki opis tych innych darów

3.1 udział w imprezach towarzyszących
ilość zbiórek towarzyszących imprezom
3.2 zbiórki stacjonarne 17
ilość dni zbiórek bez imprezy towarzyszącej
współpraca z lokalnymi Mediami
zaznacz jeśli TAK
4.1 nazwa Mediów
wpisz nazwę(y) Waszych Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS w Urszulinie
(nazwa i miejscowość, bez szczegółowych adresów)
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
(nazwa i miejscowość, bez szczegółowych adresów)
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
nazwy + miejscowość, bez szczegółowych adresów
5.4 przekazano do Głównego Magazynu Akcji Nie

6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 93
ilość (liczba)
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 28
ilość (liczba)
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu wykazującego paczki
Numer sztabu, w którego sprawozdaniu zamieszczono informacje o paczkach dla Dzieci i Rodzin
Inf. dodatkowe
Informacje dodatkowe

Podziękowania

Podziękowania