Znamy już plon tegorocznej publicznej zbiórki darów w ramach Akcji PDPZ

Nasz wspólny kilkumiesięczny wysiłek zaowocował wynikami przedstawionymi poniżej :

odzież 46520.70 kg
obuwie 3548.78 kg
zabawki 10269.63 kg
książki 3589.84 kg
artykuły szkolne 1670.46 kg
środki czystości i higieny osobistej 5686.39 kg
dary nie będące żywnością RAZEM: 71285.80 kg
słodycze 18355.43 kg
żywność długoterminowa 94881.77 kg
ziemiopłody 69840.93 kg
dary żywnościowe RAZEM: 183078.13 kg
inne dary 2810.05 kg

Ogółem zebrano 257173,98 kg darów. Wszystkim Darczyńcom i Wolontariuszom Akcji serdecznie dziękujemy.

Podziękowania »

Serdeczne podziękowania Firmie ORANGE
za dar bezpłatnej infolinii 800-600-650

Dziękujemy Wolontariuszom pracujących w Biurze Organizacyjnym Akcji
Przemysławowi Chojnackiemu
Marcie Matwiejczuk-Żydek
Klaudii Zakrzewskiej
Grzegorzowi Twardzikowi
Alinie Pydyś
Annie Bieganowskiej
Krzysztofowi Leszczyńskiemu

Serdeczne podziękowania dla Wolontariuszy pracujących w Głównym Magazynie Akcji
Izabeli Zygmunt
Ewie Krawczyk-Mączka
Agnieszce Polak
Ryszardowi Adamczykowi
Leszkowi Grochowskiemu
Markowi Dąbroszowi
Andrzejowi Stachyrze
Grażynie Grzegorczyk

Z całego serca dziękujemy Wolontariuszom którzy dyżurowali w Punktach Wydawania Darów przy ulicy Hutniczej 20b, Wyżynnej 16, Unii Lubelskiej15.