Od 18 grudnia, działa w Lublinie Przedwigilijne Pogotowie Akcyjne. Paczki żywnościowe dla osób nie uwzględnionych na listach MOPR wydawane będą w dwóch punktach naszego miasta:

- ul. Krakowskie Przedmieście 1 przy kościele pw. Św. Dducha - punkt KSM

- ul. Narutowicza 54 - punkt TPD

W Lublinie  dary rzeczowe wydawane są w postaci odzieży, obuwia, zabawek, itp./ tzn. nie-żywności/ zebrane podczas Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów w naszym mieście dla rodzin potrzebujących.

Punkty wydawania :

- ul. Hutnicza 20 B od 9:00 - 14:30 - Punkt TPD

- ul. Wyżynna 16 od 9:00 - 14:30 - Punkt MOPR

- ul. Unii Lubelskiej 15 od 9:00 - 14:00 - Punkt Caritas

.
Podopieczni Akcji PDPZ, TPD, MOPR, PCK i Caritas mogą zgłaszać się po dary nie żywnościowe do dowolnego punktu od poniedziałku do piątku.

-----------------------------------------------------------------------

Paczki żywnościowe w ramach Akcji PDPZ  wydawane są dla podopiecznych MOPR w Lublinie  zgodnie z listami przygotowanymi przez pracowników socjalnych.

- ul. Hutnicza 20 B od 9:00 - 14:30 - Punkt TPD

- ul. Wyżynna 16 od 9:00 - 14:30 - Punkt MOPR

- ul. Puchacza 8 od 9:00 do 14:30 - Punkt PCK

- ul. Unii Lubelskiej 15 od 9:00 - 14:00 - Punkt Caritas

Dary zebrane w trakcie akcyjnych zbiórek wydawać będą w w/w punktach pracownicy MOPR w Lublinie.

pogotowie

-----------------------------------------------------------------------

Szefów Sztabów prosimy o uzupełnianie danych i wyników zbiórek; w przypadku wątpliwości, prosimy dzwonić:

bezpłatna infolinia ORANGE do Biura Organizacyjnego Akcji
800-600-650

-----------------------------------------------------------------------

Zachęcamy Wszystkich do zakładania Sztabów Akcji, nasze działania trwają przecież jeszcze do końca grudnia. Ile dobrego każdy z nas może w tym czasie jeszcze uczynić ! Wystarczy zajrzeć na stronę jak założyć Sztab i pomagać !!!

W związku z pytaniami dotyczącymi zakończenia formalności akcyjnych przez Szefów Sztabów, informujemy:

- dane dotyczące zbiórek, ich ich efekty liczone w kilogramach, miejsca w których się odbywały, Szefowie Sztabów uzupełniają na bieżąco drogą elektroniczną; dotyczy to również zamieszczanych podziękowań

- po całkowitym zakończeniu działań, należy sfinalizować dane do sprawozdania końcowego - uzupełnić daty i miejsca zbiórek, wyliczyć ilość dni zbiórki i wpisać na pozycji 3.1 i 3.2

- jeżeli wykonywane z darów Sztabu paczki dla Dzieci i  Rodzin wykonywane były de facto w innym Sztabie, wpisujemy na pozycji 6.3 numer tego Sztabu, zaś u siebie tylko zera; bilans kilogramów i paczek w skali całej Akcji będzie dzięki temu prawidłowy

- po zweryfikowaniu poprawności wpisanych danych przez Biuro Akcji, otrzymamy mailem gotowy do wydruku dokument Sprawozdania; po wydrukowaniu należy go samemu podpisać i dać do podpisu Współorganizatorom

- Sprawozdanie wraz z pozostałymi dokumentami, przekazujemy do Biura Akcji w Lublinie osobiście lub przesyłką poleconą; jeżeli w pobliżu funkcjonuje Oddział Biura Akcji, możemy oczywiście całą korespondencję przekazać Pełnomocnikowi Terenowemu

Podziękowania »

Panu Profesorowi Janowi Oleszczukowi za przekazanie 200 tubek pasty do zębów do paczek dla najmłodszych

Pani Grażynie Łojko Prezes PGE Dystrybucja S.A. za wielkie serce i dary w postaci konserw rybnych.

Wielkie podziękowania dla Lublinianki Pani Ewy Kowalskiej z Petrh w Austalii, która jak co roku pamięta o najmłodszych mieszkańcach Lublina i przesyła paczkę pełną własnoręcznie wykonanych sweterków.

Komendzie Wojewódzka Policji w Lublinie za przekazanie proszku do prania.

Pani Marcie i Panu Piotrowi słuchaczom Rada Lublin za pomoc transportową w czasie Pogotowia Wigilijnego.
Państwu Kindze i Markowi Kulikowskim słuchaczom Radia Lublin za wielkie serce i wszechstronną pomoc - organizacyjną, transportową, dary serca do paczek dla najmłodszych oraz dar specjalny w postaci roweru

Serdecznie podziękowania za nieocenioną pomoc transportową w dostarczaniu paczek do podopiecznych Akcji przekazujemy dla:

Pana Kierownika ds. transportu Jana Trochimowicza oraz Pana Kierowcy Romana Marczyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o. przy ul. Zemborzyckiej

Pana Pana Dyrektora Generalnego Andrzeja Rutkowskiego firmy Perła- Browary Lubelskie S.A., za pomoc organizacyjną dla Pana Wojciecha Magnowskiego oraz dla Panów Kierowców Pawła Puchalskiego i Mariusza Bliźniaka

Dziękujemy Pani Urszuli Łapińskiej - Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki
Z serca dziękujemy Galerii Smaku oraz Państwu Agacie i Mirosławowi Augustyniakom z restauracji Graf Marina za przygotowanie posiłków dla Wolontariuszy pracujących w Głównym Magazynie Akcji.

Dziękujemy Wolontariuszom pracującym w sobotę i niedzielę w punktach wydawania darów w ramach pogotowia akcyjnego oraz Wolontariuszom dyżurującym w lubelskich Stokrotkach:

Pani Marta Matwiejczuk-Żydek
Pan Zbigniew Ławniczak - radny miasta Lublin z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 10
Pan Mieczysław Biszkont
Panie Katarzyna, Weronika i Wiktoria Chwiałkowskie
Pan Tomasz Małecki - radny miasta Lublin i Wolontariusze Sztabu nr 428 na Ponikwodzie
Pani Magdalena Kiernicka
Pan Piotr Miećko
Pani Marta Nowak
Pani Monika Sokołowska
Pani Klaudia Zdybel
Pani Katarzyna Tabor
Młodzież VI LO w Lublinie pod opieką Pani Profesor Ireny Marczyk z mężem Walerianem
Pan Zbigniew Jurkowski radny miasta Lublin
Pani Anna Buda
Pani Alicja Barton "jaśkowa babcia"
Pani Agnieszka Łukasik-Turecka i Mateusz Turecki
Państwo Anna i Piotr Polakowscy
Pan Robert Karwat
Pani Patrycja Chryniewicz Radio Centrum
Pani Maria Turczyn Radio Centrum
Pani Paulina Mazurek
Pan Łukasz Kanadys
Pani Agata Matys Radio Lublin
Pan Krzysztof Osek
Pani Klaudia Banaś
Pan Michał Staniszewski
Pani Magdalena Stasiak-Toruń
Pani Ewa Gęca
Pani Aneta Głaczkowska w Biurze Akcji
Pani Anna Bieganowska
Pan Robert Karwat
Pan Dariusz Bliźniuk