.

Podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej

 „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015 ”

 

W ramach  XXIII Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę  2015” organizowanej przez Społeczny Komitet Organizacyjny, Polskie Radio Lublin S. A. i TVP S. A. Oddział w Lublinie zarejestrowano 566 sztabów na terenie 12 województw w Polsce. Zorganizowano 147 imprez kulturalnych na terenie całego kraju. W akcji uczestniczyło 8 tys. Wolontariuszy.

Łącznie zebrano 240946, 08 kg  darów, które zostały rozdysponowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej , Ośrodków Pomocy Rodzinie, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Caritas, PCK PKPS oraz innych organizacji pozarządowych.

Ogółem obdarowano 14 176 rodzin a także 15 296 Dzieci w tym również podopiecznych 101 Placówek Szkolno – Wychowawczych: Domów Dziecka, Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Świetlic Środowiskowych, socjoterapeutycznych szkolnych, jak również schronisk opiekuńczych.

Wszystkim Darczyńcom i Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie i okazaną pomoc.

Tak jak informowaliśmy 1 lutego, zebrano nw. ilości darów w poszczególnych kategoriach:

odzież 51067.50 kg
obuwie 4775.72 kg
zabawki 10042.46 kg
książki 4842.53 kg
artykuły szkolne 1904.99 kg
środki czystości i higieny osobistej 5874.25 kg
dary nie będące żywnością RAZEM: 78507.45 kg
słodycze 18037.33 kg
żywność długoterminowa 94871.87 kg
ziemiopłody 47041.55 kg
dary żywnościowe RAZEM: 159950.75 kg
inne dary 2487.88 kg

Łącznie zebrano 240946,08 kg i taką wartość przekazaliśmy organowi udzielającemu zezwolenia na prowadzenie zbiórek publicznych - Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej o zakończeniu Akcji na stronach Radia Lublin, oraz Telewizji Lublin, zapraszamy !

Nasze Sprawozdanie z części zbiórkowej zostało przyjęte, zaakceptowane i opublikowane na
portalu zbiórek publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - kliknij

Podziękowania »

W naszym Głównym Magazynie Akcji pracują Wolontariusze i przygotowują paczki dla potrzebujących rodzin, dziękujemy:

• Pani Kierownik Iwonie Łysakowskiej
• Pani Bożenie Stawiszyńskiej
• Pani Małgorzacie Wójcik
• Pani Agnieszce Polskiej
• Pani Grażynie Grzegorczyk
• Pani Barbarze Dąbrowskiej
• Pani Dorocie Twardowskiej
• Pani Wandzie Kosackiej
• Pani Annie Wójtowicz
• Pani Monice Sokołowskiej'
• Pani Monice Sokołowskiej''
• Pani Annie Obarze
• Pani Beacie Wolińskiej
• Pani Elżbiecie Piaseckiej
• Pani Agacie Jarosz
• Pani Annie Kowal
• Pani Małgorzacie Łaszcz
• Pani Jadwidze Miszczuk
• Pani Jadwidze Szymaska
• Pani Izabeli Zygmunt
• Pani Dorocie Kwiecień
• Pani Beacie Adasik
• Pani Annie Piwowar
• Panu Jackowi Czackiemu
• Panu Jeremiemu Gronczewskiemu
• Panu Ryszardowi Adamczykowi
• Panu Leszkowi Bednarczykowi
• Panu Krzysztofowi Wysokińskiemu
• Panu Włodzimierzowi Cichowiczowi
• Panu Krzysztofowi Zawiślakowi
• Panu Markowi Dąbroszowi
• Panu Leszkowi Grochowskiemu
• Panu Dariuszowi Gęcy
• Panu Jackowi Dąbrowskiemu

Za pomoc transportową, logistyczną i organizacyjną dziękujemy:
• Panu Dorianowi Flisowi
• Panu Andrzejowi Boguszowi
• Panu Jarosławowi Miączowi
• Panu Grzegorzowi Szponarowi
• Panu Antoniemu Boguszowi
• 
Panu Markowi Decowi
• Pana Artura Kozika
• Panu Rafała Kozika
• Panu Zbigniewowi Kędzierskiemu
• Panu Łukaszowi Głaczkowskiemu
• Panu Sławomirowi Skowronkowi
• Państwu Jowicie i Przemysławowi Wójtowiczom

• Za pyszne posiłki i nieustanną troskę o naszych Wolontariuszy dziękujemy:
Pizzerii Dominium
Restauracji Koncertowa

• Za pomoc komputerową dziękujemy Pawłowi Nawlaciowi
Panom strażnikom z Radia Lublin za życzliwość i wszelką pomoc
• Wszystkim Wolontariuszom dyżurującym w punktach wydawania darów w Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
Orange za dar bezpłatnej infolinii 800-600-650, dzięki której kontaktujemy się z Państwem
• Dziękujemy Panu Markowi Leckiemu z Agencji Reklamowej APUS za dodruk plakatów Akcyjnych
• Pani Jolancie Król z Drukarni STANDRUK za przekazanie słoneczek akcyjnych które nieustanie są naszym podziękowaniem darczyńcom w czasie ostatnich zbiórek

• Za pomoc transportową dziękujemy również Panu Tomaszowi Ziółkowskiemu a także Panu Prezesowi Tomaszowi Rojkowi z Firmy Hanesco i Panu Piotrowi Pawlikowi.
• Panu Jackowi Czapli i Pani Annie Chabros z Radia Lublin S.A. za życzliwość i nieocenioną pomoc.
• Pani Iwonie Szołno Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych za udostępnienie powierzchni magazynowych na potrzeby Akcji.
• Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom pracującym w Głównym Magazynie Akcji. Szczególne podziękowania dla Pani Iwony Łysakowskiej i Pani Izabeli Zygmunt za nieustanną pomoc w przygotowywaniu paczek dla podopiecznych naszej Akcji.
• Za posiłki dla Wolontariuszy dziękujemy: Plackarni, Stołówce „To i owo” Państwu Mirosławowi i Monice Brzozowskim, Barowi „Bartek”. Szczególne podziękowania dla Pani Krystyny Adamczyk
Piekarni Grela - dziękujemy Państwu Agnieszce i Mariuszowi Grelom za pamięć o Wolontariuszach i dary serca.
• Firmie K-EX Przesyłki Kurierskie za bezpłatną wysyłkę paczek dla podopiecznych Akcji na terenie Lubelszczyzny. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora Oddziału Pana Jarosława Michalczuka oraz Spedytora Pana Karola Pardyka. Dziękujemy wszystkim Kurierom Oddziału Lublin oraz Pracownikom Biura Obsługi Klienta. W sposób szczególny dziękujemy Panu Jackowi Ziarkiewiczowi za współpracę, cierpliwość i nieoceniona pomoc.
Rotary Club Lublin za zaangażowanie i pomoc w dostarczeniu paczek dla podopiecznych Akcji na terenie całego kraju. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Doriana Flisa.
• Firmie Multi Frigo Pani Prezes Mirosławie Gałan za życzliwość wierność Akcji i nieoceniona pomoc. Dziękujemy Panu Arkadiuszowi Karwowskiemu i Panu Jerzemu Włostowskiemu za pomoc transportową.
• Sklepowi E-Music w Tarasach Zamkowych za promocje Akcji na ledach. Szczególne podziękowania dla Pana Krzysztofa Dadeja.
• Pani Urszuli Studzińskiej za pomoc w biurze Akcji

Ostatni dzień zbiórek w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015. Z dniem 31. 12. 2015 kończą się zbiórki w ramach Naszej akcji przy współorganizacji Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i MOPR. Wszystkim Darczyńcom, Ludziom Dobrej Woli i Wielkiego Serca Dziękujemy!