W niedzielę 23 listopada odbyła się Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Akcji Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę. Dary zbierane były w 67 miejscowościach. Wszystkim uczestnikom z serca dziękujemy. Na tą chwilę dysponujemy jedynie wstępnymi wynikami zbiórki w Lublinie ze Sztabu nr 1  - ponad 30 ton darów, w tym, ponad 8 ton trwałej żywności. To ogromny sukces. W miarę napływania informacji z pozostałych Sztabów będziemy się starali publikować je na bieżąco.

.

Szefów Sztabów biorących udział w naszej Wielkiej Zbiórce prosimy o wpisywanie wyników oraz podziękowań.

Sztab Akcji w Telewizji Poznań już zbiera dary - kliknij ...  oraz obejrzyj spot

*

Informacja Sztabu nr 1

Od wczoraj w Lublinie wydawane są dary rzeczowe w postaci odzieży, obuwia, zabawek, itp./ tzn. nie-żywności/ zebrane podczas WUZD w naszym mieście dla rodzin potrzebujących.Punkty wydawania :

- ul. Hutnicza 20 B od 9:00 - 14:30 - Punkt TPD

- ul. Wyżynna 16 od 9:00 - 14:30 - Punkt MOPR

- ul. Unii Lubelskiej 15 od 9:00 - 14:00 - Punkt Caritas
Podopieczni Akcji PDPZ, TPD, MOPR, PCK i Caritas mogą zgłaszać się do dowolnego punktu od poniedziałku do piątku.

Podziękowania »

Za smaczne posiłki dla Wolontariuszy serdecznie dziękujemy:

  • Ale Kuchnia - Panu Marcinowi Sztorze za pomoc organizacyjną oraz Pani Aldonie Sztorze za przygotowanie posiłków dla Wolontariuszy pracujących w punktach wydawania darów przy ul. Hutniczej, Wyżynnej i Unii Lubelskiej
  • Panu Andrzejowi Szponarowi z Barku „Eter za kanapki dla osób pracujących w Biurze Akcji
  • Restauracji „Oranżeria w Lublinie
  • Cukierni Staropolskiej i Panu Tomaszowi Machoniowi za pyszne drożdżówki

Za pomoc transportową dziękujemy:

  • Panu Wiesławowi Kafarze
  • Firmie Hanesco Sp. z o.o.
  • Panu Jerzemu Gajosowi

Firmie Kartonex Sp. z o.o. z Krasnegostawu za bezpłatne przekazanie opakowań kartonowych

Za pomoc organizacyjną:

  • Administracji OZB "Tatary"
  • Straży Miejskiej w Lublinie

Za życzliwość dla Akcji dziękujemy darczyńcom i słuchaczom Radia Lublin z Rudej Huty

Wolontariuszom z Magazynu Akcji, punktów wydawania darów oraz pomagającym w Biurze Organizacyjnym Akcji dziękujemy za ciężką pracę i bezcenny dar czasu, dedykowany Małemu Człowiekowi w Potrzebie.

Ponadto serdeczne podziękowania dla Pana Mieczysława Gołosia za przekazanie na rzecz Akcji wspaniałego daru - 1 tony i 300 kg marchewki oraz P. Anecie z miejscowości Świnna Poręba za olbrzymią paczkę pełną zabawek dla Dzieci!